Ervaar de kracht van 4Bookings

Ontwikkeld in samenwerking met gebruikers

B4ict heeft, in nauwe samenwerking met gebruikers, een applicatie ontwikkeld waarmee organisaties die evenementen als business hebben, deze evenementen van begin tot het einde kunnen beheren.

Uw bedrijf verkrijgt haar bestaansrecht door het verhuren van locaties en/of het organiseren van evenementen.

Het complete reserveringssysteem

Van belang is dan om deze boekingen en evenementen ook op een efficiënte en doelgerichte manier te verwerken. B4ict heeft een reserveringssysteem ontworpen, genaamd 4Bookings, waarbij u alles binnen één systeem doet; vanaf het versturen van de offerte tot de reservering en de uiteindelijke facturatie. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om bepaalde functionaliteiten, zoals management-gegevens, af te schermen. U kunt zelf de bevoegde persoon autoriseren. Er kan met meerdere gebruikers tegelijk in het systeem gewerkt worden.

Professionele Helpdesk

Neem contact met ons op