Modulair op brede basis

Het 4Bookings programma is ontwikkeld in een van de meest gebruikte programmeertalen (C# ofwel C-Sharp) voor het realiseren van robuuste programma’s voor een Windows omgeving. Hierdoor is het mogelijk om een modulaire opbouw te kiezen waarbij u als klant dus kunt kiezen tussen alleen de basisversie van het systeem of om deze basisversie uit te breiden met een of meer van de functionele modules.
Alle gegevens waarmee binnen het 4Bookings programma wordt gewerkt worden opgeslagen in een database. Voor het benaderen en beheren van deze database wordt gebruik gemaakt van SQL.