De beste match met uw processen

Het 4Bookings programma is ontworpen in samenwerking met een aantal gebruikersorganisaties. Dit gegeven gecombineerd met de modulaire opbouw van het programma maakt het geschikt voor een breed scala aan typen “Event organisaties”.

Mocht er toch behoefte zijn aan voor uw organisatie specifieke aanpassingen dan kan B4ict hiervoor zorgdragen. Voor dergelijk maatwerk zal eerst in overleg met de klant de gewenste functionaliteit in kaart worden gebracht. Vervolgens zal B4ict een daarop gebasseerde offerte incl. realisatieplanning verzorgen.